Strona główna
Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce, Centrala 41 36 76 726; Dyrekcja 41 36 76 289, fax 41 36 76 940; e-mail: sodmidn@sodmidn.kielce.pl Czas pracy Ośrodka: poniedziałek-piątek 8.00-16.00

About Us

Description of Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli in Kielce:

The Vision:

The main priorities:

We organise and run:

We support and facilitate:

We prepare and publish:

SODMIDN education consultants:


» Kontakt z autorami